Ameliyathane Kıyafetleri

Ameliyathane Kıyafetleri

Ürün Açıklaması

Hastahaneler İnsanların sürekli olarak sağlık sorunlarına çözüm bulunması nedeni ile her zaman steril ortam sağlanması açısından kullanılmaktadır. Her şeyin tek tip ve standartlara uygun olması maddesinin belli başlı ortamlarda geçerli olmasındır. Bu durum dolayısı ile bir çok işletme kurum ve kuruluş tek tip ya da personeller arasında sınıfları belirginleşecek çeşitli iş yada personel kıyafetlerini sınıflandırmak zorundadır. Bu konuda hastahanelere düşen asıl görevler ise şöyledir. Öncelikle hastahanelere hasta taşıma görevini yapan ambulansların kesinlik ile hasta taşıyan olduğunu belli eden kıyafetler giydiğini ve ambulansta bunları giymek zorunda olduklarını belirtebilirim. Genel olarak belli başlı birimlerin bu konuda giriş çıkışlarınında kontrol edilmesinin sağlandığı iş elbisesi ayrıştırılması konusunda sizlere kısaca hastahane bilgilerini aktarabiliriz.

Öncelikle hastahanelerde doktor, hemşire, hasta bakıcı ve hasta refaketçileri standart ve tek tip giyinmek zorundadır. Acil bir durumda doktorun kim olduğunu anlayıp hastanın ya da insanların yardım isteyebilmesi için doktorlar kesinlikle doktor elbisesi giymek zorundadır. Yine hemşireler iğne yada ilaç dağıtımında hemşire olduklarını belli eden ve doktordan sonra benzer acil durumlarda müdahale yetkisi olan kişiler olarak hemşire elbisesi giymek zorundadır. Hasta bakıcıları hastaların çeşitli ihtiyaçlarını gidermelerinde yardımcı olan insanlar oldukları için ve bu ihtiyaçlarını hemşire yada doktorlar karşılamak zorunda olmaması nedeni ile hasta bakıcı kıyafeti giyerek kendilerini belli etmek zorundadır. Hasta refaketçileri ise hastahanelerde tek tip elbise ve kıyafet ile gezmek zorunda olan hasta refaketçilerine genelde refaketçi elbisesi giydirilmektedir. Aynı şekilde ziyaretçiler ile hasta refaketçileri arasındaki farkı ayırt etmek için giyilmesi zorunlu olan bu kıyafeti denetleyen ya da uygulayan fazla kesim olmaması nedeni ile yaygın olarak kullanan hastahaneler fazla yoktur. Tüm bu kıyafetler arasında ameliyathanelere giriş izni olan 3 farklı iş elbisesi vardır. Bunlar doktor ve ameliyathane kıyafetleri giymiş insanlar ve hemşire ile hasta bakıcı insanlardan oluşmaktadır. Ameliyathane kıyafeti giyen tüm personel ameliyathanelerde süresiz bulunabilmektedir. Fakat doktor, hemşire ve hasta bakıcı kıyafeti ile ameliyathaneye acil durum ya da personellere ihtiyaç olan durumlarda giriş yapılabilmektedir. Doğum, ayakta ameliyat ve benzer operasyon ameliyatlarında ise hasta refaketçileride ameliyathanede bulunabilmektedir.

Fakat ameliyathanelerde genel olarak organ ve vücutdun çeşitli bölgelerinde açık ameliyat yada steril ortamlı ameliyat durumlarında ameliyathane ye ameliyat kıyafetleri giyen insanlar girebilir. İnsan vücudu ve organları çeşitli durumlarda en basit mikroptan bile enfeksiyon kapabileceği için ameliyatın yönünü olumsuz etkileyecek olan farklı kıyafet ve steril olmayaan insanların ameliyathanede ameliyat kıyafeti giymeden bulunması sakıncalıdır.

Genel olarak hastahane personelleri giydikleri iş elbisesi sayesinde hastahanelerde sivil elbiseli insanların giremeyeceği ve genel olarak yasak olan kısımlara bu kıyafet ayrıştırılması işlemi sayesinde girebilmektedir. Hastahanelerin ciddi bir kurum olduğunu ve hastahanedeki ameliyat yapan insanlar ile ameliyathanelerin kesinlikle steril olması gerektiğini belli eden iş elbisesi kanunları ve maddeleri uygulamayan kurum, kuruluş ve özel sektörlere kesinlikle ağır cezalar olarak dönüş yapmaktadır.