İş Güvenliği İşaret ve İkaz Levhaları

İş Güvenliği İşaret ve İkaz Levhaları

Ürün Açıklaması

İş yeri ve işletmelerin çalışma alanlarında çalışan personel ve insanlar dışında gezinebilecek ya da gezinmesinin riskli olabileceği insanlara karşı uyarı ve bilgilendirme niteliği taşıyan iş güvenliği işaret ve ikaz levhaları tamamı ile işletmelerin oluşabilecek iş kazalarını engellemesi ve iş kaza risklerini azaltması amacı ile kullanılması ve kullandırılaması zorunlu ürünlerdir. Bir çok işletme bu uyarı levhalarını barındırmadığı için açık ve net olan ağır insani haklar cezaları ile yaptırımlarına tabi tutulmaktadır. Ülkemiz içerisinde bu konudaki en iyi örnekleri ise yabancı sermayeli ve Avrupa ülkelerinde geçerli olan kuralları uygulayarak yatırım yapan şirketleri gösterebiliriz. Bir fastfood restaurantı lobi ya da salonuna paspas ya da temizlik işlemi yaptıktan sonra kaygan zemin üzerine yine aynı isim ile ilgili bir işaret ve uyarı levhası bırakmaktadır. Bunun tam tersi olanı ise şuanda yaptırım ya da uygulanması konusunda çok az denetlenmekte olan lokanta ya da yerel restaurantlarda işaret ya da ikaz levhalarının olmaması çoğu zaman bu yerlere müşteri olarak gelen insanların tamamı ile yaşadıkları tüm iş kazalarında bu levha ve uyarıların bulunmaması etkili olmaktadır. İnsanların hayatlarına verilen değer sağlıkları açısından çok önemli olması nedeni ile ucuz ve basit yapıda olan ama yeri geldiğinde insanların sağlıklarını koruyabilecek ve hayatta kalmalarına olumlu etki sağlayacak olan iş güvenliği işaret ve ikaz levhası tüm işletmelerin zorunlu olarak kullanması gereken iş güvenliği malzemeleri arasında yer almaktadır.

İnşaat alanında en çok rastlanan ve baret ile kulaklık ya da gözlük takmış insan resmi aslında bu alanda sesli ve tozlu çalışma ile kafa tasına doğrudan hasar verebilecek çalışmalar yapıldığını anlatmakta olan ve amacının baret, gözlük ve kulak koruyucu takılmadan bu alanda çalışma ve gezi yapılamayacağını belirtmekte olan levhanın bulunmaması durumunda burada çalışma yapmakta olan ya da gezinen insanların bu korunmalar olmadan başlarına gelebilecek kazalarda bu alan ile ilgili sorumlu olan kişiler ile işletme ve işletmeciler tamamı ile suçlu bulunacağı ve buna göre ceza işlemi ile yaptırımlara tabi tutulacağı mantık ve hukuk açısından bilinmesi gereken maddedir. Türkiye inşaat sektöründe küçük çaplı olarak çalışan işletme ve kurumlarda bu uygulamayı henüz yaptırım ve denetleme bakımından kontrol altında tutmuyor olsada yakın gelecekte çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının almış olduğu iş güvenliği önlemleri doğrultusunda kesinlik ile bu konuda alınması gereken tüm önlemleri ön planda tutuyor olması nedeni ile kontrol ve denetlemelerin yoğunlaşacağı ve ağır ceza ile yaptırım kararları alacağı kesinleşmektedir.

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ülkemizde yaptığı çalışmalar içerisinde daha çok işletme ve işletmeciler dışında çalışanlar ile çalışma alanından faydalanan insanların hakları ile ilgili geniş kapsamlı işletme ile işletmecileri zor durumda bırakmayacak ama mağdur olabilecek işletme çalışanı ile iş alanında geçici ya da kalıcı neden ile bulunan insanların haklarını savunacak şekilde maddeler hazırlaması ve daha çok çalışanı desteklemesi bakımından işletmelerin bu ufak ama detayında büyük hatalara ve ağır ceza ile yaptırım maliyetine neden olacak duruma karşı kesinlik ile önlem almaları gerekmektedir. Bir çok işletmenin bu önlemleri dikkate alarak çalışmasının en geçerli sebebi kontrollerin çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında olması ve yaptırımların doğrudan hukuki ve mantık bakımından kararlarını aldıkları durum nedeni ile açılan çukurun bile çalışma alanında uyarı levhaları ile insanları uyarıcak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. İnsanların kimi zaman hayatlarına kimi zaman ise ömür boyu organlarını kaybetmesine neden olacak iş kazalarının başında gelen uyarı levhası bulundurulmaması konusu maddeler halinde işletmelere kullandırılmaktadır.