Göz ve Yüz Koruma

Gözler ile yüzlerin hassas olduklarını düşünür isek Göz ve Yüz Koruma ürünleri olan iş malzemelerini iş ve çalışma esnasında ilgili iş güvenliği zafiyeti olacak alanda kullanmanız önerilir. Göz ve Yüz Korumaları iş malzemesi olarak geçen ürünleri ile insanların gözleri ile yüzlerini korumaktadır. Hatta çeşitli maske ve yüz koruyucular arasına atık ya da zehirli olan gazlardan da korunmanız mümkündür.