Güvenlik Kıyafetleri

  • Arama kriterlerinize uygun ürün bulunamadı.Güvenlik kıyafetleri günümüzde iki alanda kullanılmaktadır. Bunlardan ilki özel güvenlik görevlileridir. Şirket, konut sitesi gibi özel binaları korumaktadırlar. İkincisi ise resmi güvenlik görevlileridir. İş adamları ve devlet adamlarını korumakla görevlidirler. Bu özel görevleri yaparken güvenlik kıyafetleri çok şık ve kusursuz olmalıdır. Güvenlik kıyafeti içerisinde görevlinin kullanabileceği güvenlik gömlekleri, pantolonları, süveterleri ve montları bulunmaktadır.


Güvenlik görevlileri genel olarak Türkiye de aldıkları eğitimler doğrultusunda verilen sertifkalar ile çalışmaktadırlar. Öncelikle sertifka almak zorunlu olması ve bir çok güvenlik görevlisinin çalışıyor olsalarda güvenlik sertifkası almasının zorunlu olduğu ülkemizde bu sertifkayı kurslardan sonra ilçe emniyet müdürlüklerinin vermiş olduğu güvenlik sertifkası sınavlarından başarılı sonuç alarak almaya hak kazanmış kişiler alabilmektedir. Sertifkasız ya da sertifkalı olmasına rağmen güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olan tüm insanların iş elbisesi olan güvenlik kıyafetleri giymesi zorunludur. Zaten güvenlik kıyafeti giymeden ve güvenlik sertifkası olmadan çalışanlar hakkında hem işletmeci hemde çalışan için iki ayrı dava açılmaktadır. Davalar kesinleşince birleşik yargı sürecinede aynı anda girebilmektedir. Bir çok güvenlik görevlisi sertifkası ve aldığı eğitim ile beraber sorunsuz olarak yönetmeliklere uyarak çalışmaktadır. Zaten çok nadir rastlanan güvenlik ya da iş elbisesi olmadan çalışmakta olan güvenlik görevlileri. Bazı alanlarda özel izin ve bildirim doğrultusunda çalışabilmektedir. Güvenlik görevlisi kıyafeti üzerinden bağlı bulunduğu güvenlik şirketi ile çalışmakta olduğu kuruma ait arma ve pozisyon derecesi olmak zorundadır.


İnsanlar bu duruma dikkat ederek şahısın burada güvenlik görevi hizmetini verip vermediğini anlayabiliyor ve buna göre haraket edebiliyorlar. Bir çok insan başarılı bir çalışma ortamı ve özgüven için iş elbisesi ve çalışma ortamına uygun iş elbiseleri giymek zorundadır. Sivil kıyafetler ile bir yerin güvenliğini sağlamak mümkün değildir. Çünkü resmi ya a özel güvenlik kıyafetleri ile çalışan insanlar suçlu ya da suça iştirak edecek kişiye caydırıcı ve suçu işler ise yakalanma riski olduğunu belirtecek niteliktedir. Sivil olarak çalışan güvenlik görevlileri bölge korumasında başarılı olamazlar. Bir çok güvenlik görevlisi belirli bölgeyi güvenlik önlemleri ile korumaktadır. İnsanların güvenlik görevlileri ile ilişkisi tamamen şu şekilde gerçekleşmektedir. Öncelik ile güvenlik görevlisini gören suçlularda bir panik oluşmaktadır. Ayrıca güvenlik görevlisinin kontrollü olarak baktığı bir çok insan her zaman kendisini şüpheli olarak gördüğünü zannettiği güvenlik görevlisinden ürkerek haraket eder. Bu psikolojinin çift taraflı deneyimini en iyi güvenlik görevlileri bilmektedir. Bir güvenlik görevlisi öylesine baktığı bir insanda bile endişe ve panik sağlar. Bu insan hal tavır ve hareketlerinde düzeltmelere giderek durumu kurtarmaya çalışır. İnsaların suçlu olmasa da güvenlik görevlisinin kıyafetlerini görmesi bile suçluluk duygusunu canlandırmaktadır. Bir çok insan güvenlik görevlisinin amacını ve hedefini iyi bildiği için yapacağından ya da yaptıklarından vazgeçmektedir. Bu nedenle güvenlik görevlilerinin ciddiye alınacağı güvenlik kıyafetleri giymesi daha önemlidir.


İnsanların bir çok konuda güvenlik görevlilerini danışma ya da sorular ile meşgul etmesi aslında standartlara ve kurallara aykırı bir durumdur. Fakat bu durumun kontrolü yine güvenlik görevlisinin yapması gereken işler arasında yer almaktadır. Özellik ile insanlar başarılı olabilmek için elindeki imkanları iyi değerlendirmeli ve başarılı olmalıdır. Güvenlik görevlilerini çeşitli soruları sormak ya da bulunduğu alan ile ilgili bilgi almak için kesinlikle meşgul etmeyiniz sizden sonra oluşabilecek en basit olay ya da durumda sizinde sorumlu tutulma ihtimaliniz %90 oranında kesindir. Başarısını genel olarak sorulan sorulara kesin, kısa ve net cevaplar vererek çalışmasına fazla ara vermeden güvenlik kıyafeti yönetmeliklerine uyum sağlayan personeller oluşturmaktadır. İnsan başarısını genel olarak bu tür işler ile işlemlere borçludur. Sorulan sorulara ve istenen bilgilere cevap vermeyen hiç bir insan olamaz insanlar bilgili ise bildiği konularda cevap vermeyi severler. Güvenlik görevlilerinin bu konuda kısa ve net cevaplar vererek konuyu bitirmeleri ve işlerine odaklanmaları önemlidir.