İş Önlükleri

İş Önlükleri ile çalışan insanlar iş önlüğü kullanarak genel olarak bir çok iş ile ilgili leke ve kirlerden normal kıyafetini korumuş olur. Böylece personel iş elbisesi olmasa da iş önlük ile kendisini korumaktadır. Ayrıca bir çok teferruatı olmayan işlerde önlük ile çalışılmasında bir sakınca yoktur. İnsanlar iş önlüğü ile çalışırken üst ya da iş kıyafeti değiştirmekte vakit kaybetmezler. Bazı işler iş önlüğü ile acil müdahale edilecek teferruatı olmayan işlerdir.