İş Yağmurlukları

Bir çok iş yeri ve işletme açık alanlarda çeşitli personellerini çalıştırmaktadır. Özellik ile devlet kurumlarına bakıldığında posta, trafik, çöp toplama gibi işler ile uğraşan personellerin çoğunluk ile açık alanlarda çalışmaları nedeni ile zimmetlerinde yağmurluk iş elbiseleri bulundurmak zorunda olan personellerdir. İş yağmurlukları kullandırmayan işletmeler açık alanlarda yağmur, kar ve çamur gibi durumlarda oluşacak aksaklıkların önüne geçmeleri söz konusu olamaz. Çalışmaların tamamında kullanılması gerekmeyen fakat kötü hava koşullarında gereken ürünler mevcut olmaması durumunda tamamı ile işleri aksatmaktadır.